VÅRE MARKEDER

 

 

Vårt mål er å være en partner og langsiktig leverandør av kostnadseffektive hydraulikkløsninger i det norske markedet. Vi leverer løsninger basert på systemkunnskap, kreativitet, fleksibilitet og engasjement. Dette kompletteres med en høy grad av personlig service.

 

 

Den maritime utstyrsindustrien for olje/gass, skipsutstyr og fiskeri er det største markedet for hydraulikk i Norge. Industrien er i stor grad internasjonal og markedsledende og Hyd Partners ansatte har vært tett tilknyttet disse aktørene over lang tid. Vår fokus er alltid å bidra til å utvikle de beste systemene for krevende operasjoner i et krevende miljø. Sammen med våre komponentleverandører har vi muligheten til å levere svært konkurransedyktige løsninger.            

      

Det er et stort behov for å tilpasse eller bygge om standard maskiner innen både industri, transport og anleggsvirksomhet. Dette kan ofte være svært krevendeoppgaver og krever mye kunnskap. Vi kjenner komponentprodusentene og har hatt en tett dialog både med maskinbyggerne og sluttbrukerne i mange år.  Gjennom Hyd Partner vil du få en pålitelig leverandør.

Industrien anvender hydrauliske løsninger i en rekke applikasjoner, alt fra spesialkjøretøy til kraner og annet løfteutstyr. Med Hyd Partner som leverandør får du en partner som har kunnskap om dine behov og kvalitetskrav.

Hyd Partner leverer komplette hydraulikk-løsninger, komponenter og reservedeler til mobile anvendelser. Dette kan være skogsmaskiner, landbruksmaskiner, anleggsmaskiner eller trucker. Vi har et tett samarbeid med maskinbyggere både i design av nye løsninger og i ombygning og utbedring på eksisterende anlegg. I våre løsninger bruker vi kun anerkjent kvalitets-komponenter.